Ondernemingskwaliteit

In overeenstemming met onze ambitie om onze klanten excellente producten volgens de nieuwste technische stand te bieden, zijn decennialange excellente ervaring, voortdurende kennisuitbreiding op alle vlakken en de inachtneming van de eisen van onze klanten wezenlijke voorwaarden.

Onze Research & Development teams van de verschillende ondernemingen en bedrijfsonderdelen binnen de Winkelmann Group profiteren van elkaar en creëren efficiënte synergieën om aan u – onze klanten – de hoogste kwaliteit te leveren.

De naleving van de gangbare normen en standaards en de gecertificeerde productie in alle productievestigingen zijn hierbij een vanzelfsprekendheid. Onafhankelijke keuringsinstanties controleren en waarborgen onze standaards en ons nageleefde kwaliteitsmanagement garandeert een gelijkblijvend hoge productiekwaliteit.