Reflexomat (compressorgestuurd)

I Reflexomat trykkholdestasjonene styres trykket på gassiden av beholderen ved hjelp av en kompressor:

  • Hvis det innstilte trykket overskrides, åpnes overløpsventilen og slipper ut luft fra ekspansjonsbeholderen. På grunn av trykkfallet på luftsiden strømmer vannet inn i ekspansjonsbeholderen, trykket i systemet faller.
  • Når det innstilte trykket underskrides, slår kompressoren seg på og fyller luft på luftsiden av ekspansjonsbeholderen. Dette presser vannet inn i systemet, senker vannstanden i beholderen og øker trykket i systemet.

For ettermatingen og avgassingen kan Reflexomat utrustes med ekstra enheter. Muligheten for intelligent integrering av en ettermating er allerede integrert i Reflex Control-styreenheten.


Reflexomat XS

Compact compressorgestuurde drukbehoudautomaat voor gebruik in kleine en middelgrote verwarmings- en koelsystemen met een nominaal vat-volume van 80 liter. Smart Control regelt het drukbehoud zowel met een compressor als een ontluchter.

To the product overview...

Reflexomat Silent Compact

Compact compressorgestuurde drukbehoudautomaat voor gebruik in kleine en middelgrote verwarmings- en koelsystemen met een nominaal vat-volume van 80 liter. Smart Control regelt het drukbehoud zowel met een compressor als een ontluchter.

To the product overview...

Reflexomat

Het nominale volume van de vaten is 200-5.000 l. Een besturingseenheid regelt het drukbehoud met één of twee compressoren en de luchtuitlaatklep.

To the product overview...