Opslagtank voor drink- en verwarmingswater

De eisen die aan het eigen wooncomfort worden gesteld, worden steeds hoger. Tegelijkertijd vereist de bescherming van het milieu een vermindering van het energieverbruik. Beide aspecten kunnen zinvol worden gecombineerd met Reflex drinkwater- en bufferopslagtanks. Het brede gamma types en een uitgebreid toebehorenprogramma bieden talrijke toepassingsmogelijkheden in particuliere gebouwen, openbare gebouwen en de industrie - steeds met het doel comfortabele en efficiënte warmwateroplossingen te creëren.