Objednací č. 4200107

SINUS HydroFixx 180/180, 6 hrdlo s 300 mm vzdálenost hrdla, 6 bar, 110 °C

SINUS HydroFixx
Kombinovaný rozdělovač výstupních a zpátečních větví, skládající se ze obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe, oddělenými přepážkou ve tvaru sinusoidy, a přímo pod nimi s vodorovně přivařeným hydraulickým vyrovnávačem. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Žádné ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Lze použít také s několika různými zdroji tepla nebo chladu. Vyrobeno z černého ocelového plechu S235.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

S kalníkem směrem dolů včetně odkalovacího návarku. Standardně je k dispozici návarek pro umístění čidla rozdělovače pro záznam teploty sekundárního výstupu pro řízení systému, umístěný z výroby ve vhodném místě. Je možné provést i větší počet návarků pro čidla.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.

Typ: 180/180
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 17.6 L/lfdm
Objem vyrovnávače: 11.3 L/lfdm
Počet hrdel: 6 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. objemový průtok: 17.2 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 4.2 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 1 %
: 0.2 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 400.00 kW
Délka: 1750 mm
Tloušťka stěny: 4.0 mm
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): Jednotná
Rozteč hrdel (osová rozteč hrdel u rozdělovače): 300 mm
Hmotnost: 63.00 kg
Hmotnost: 30.3 kg/lfdm