Objednací č. 4208899

SINUS HydroFixx Kaskade 120/120 mit 3 Heizkreisen, linksseitiger Kesselanschluss, 6 bar, 110 °C

Kaskáda pro akumulaci objemových proudů z více okruhů tepelných generátorů pro předání sekundární straně.

Kombinovaný rozdělovač výstupních a zpátečních větví, skládající se ze obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe, oddělenými přepážkou ve tvaru sinusoidy, a přímo pod nimi s vodorovně přivařeným hydraulickým vyrovnávačem. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Žádné ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Lze použít také s několika různými zdroji tepla nebo chladu. Vyrobeno z černého ocelového plechu S235.

S kalníkem směrem dolů včetně odkalovacího návarku. Standardně je k dispozici návarek pro umístění čidla rozdělovače pro záznam teploty sekundárního výstupu pro řízení systému, umístěný z výroby ve vhodném místě. Je možné provést i větší počet návarků pro čidla.

Součást je ve výrobě 100% testována na těsnost a je opatřena základním nátěrem. Typ: 120/120
Max. příp. provozní teplota: 110 °C
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Max. dovol. provozní tlak: 6 bar
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. objemový průtok: 7,0 m³/h