Objednací č. 8803705

Reflex Reflexomat Compact RC 500, kompresorový expanzní automat, šedá, 6 bar

Reflexomat
Pneumatický systém a řídicí modul pro kompresorový automat Reflexomat k udržování tlaku a řízení doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody.Konstruovaná podle normy DIN EN 12828 a požadavků VDI 4708, s označením CE.

Funkční jednotka sestává ze stojaté tlakové expanzní nádoby s membránou, konstruované dle DIN EN 13831 a také směrnice EU 2014/68/EU (EU-DGRL) s označením CE a namontované řídicí jednotky pneumatického systému stlačeného vzduchu a vertikálně umístěné uživatelsky příjemné řídicí a ovládací jednotky Control Basic. V pneumatické části je regulace tlaku realizována pomocí kompresoru stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením.
Tlaková expanzní nádoba s membránou:
 • Stojaté provedení s nohami vč. převodníku k měření objemu vody v nádobě
 • Přípojení na soustavu s integrovaným kompenzátorem
 • Zalisovaná membrána
 • Vnitřní prostor vzduchový
 • Zvenčí kompletní ošetření nátěrem
Pojistný ventil slouží k tlakovému zajištění tlakových nádob. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor.

V pneumatické části je regulace tlaku realizována pomocí jednoho kompresoru stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Pneumatická část obsahuje:
 • Kompresor stlačeného vzduchu
 • Zkontrolovaný vzduchový magnetický ventil
 • Zkontrolovaný pojistný ventil k zajištění odpovídajícího tlaku tlakové expanzní nádoby s membránou
 • Elektronický tlakový senzor
 • Odpovídající propojovací potrubí
Řízení Control Basic je integrované do robustního plastového krytu, v němž je umístěna i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s fóliovou klávesnicí odolnou proti nečistotám. Control Basic je plně automatická mikroprocesorová řídicí jednotka s volně nastavitelnými parametry, hodinami reálného času, oddělenou pamětí poruch a parametrů, s dvouřádkovým zobrazením s textovým popisem pro tlak v soustavě, hladinu nádoby a s veškerými provozními hlášeními a poruchovými hlášeními, s LED indikací provozních režimů a s hlášením souhrnné poruchy. Komunikační elektronika sestávající z následujících částí:
 • Rozhraní RS 485 jako datové rozhraní popř. rozhraní pro připojení volitelných komunikačních komponent
 • Beznapěťový výstup k přenosu souhrnných hlášení
 • Digitální vstup ke zpracování signálu kontaktního vodoměru
 • 230V výstup pro připojení doplňovacích/odplyňovacích automatů doplňujících v závislosti na výšce hladiny
Řídicí jednotka namontována a připravena k připojení dle předpisů VDE, připojovací kabel a síťová přípojka.

Funkce udržování tlaku v mezích +/- 0,1 bar vč. sledování kompresoru. Kontrolované doplňování, automatické přerušování a poruchová hlášení v případě překročení doby doplňování a/nebo počtu cyklů. Možnost vyhodnocení kontaktního vodoměru vč. volitelně možného sledování kapacity měničů iontů v doplňovacím potrubí. Dokumentace a kontrola celkového systému v souvislosti s výše uvedenými parametry.
Typ: RC 500
Barva: šedá
Jmenovitý objem: 500 l
Max. využitelný objem: 450 l
Max. přípustná teplota soustavy: 120 °C
Max. dovol. provozní teplota: 70 °C
Max. dovol. provozní tlak: 6 bar
Max. hladina akustického tlaku: 72 dB(A)
Stupeň ochrany: 
Připojení: G 1"
Elektrická přípojka: 230V/50Hz
Elektrický příkon: 0.75 kW
Průměr: 739 mm
Max. výška: 1833 mm
Výška přípojky vody: 120 mm
Sklopný rozměr cca: 1839 mm
Hmotnost: 93.00 kg