Domácí vodárna

Vodní zdroj, ať již vlastní studna, vrt, zahradní nádrž nebo třeba vodní tok poblíž domu dávají možnost ušetřit na vodném a stočném zajímavé částky. Soustava zařízení, která vodu od zdroje dovádí na místo použití, se označuje jako domácí vodárna. Ta představuje také řešení pro případy, kdy vodu není možné odebírat z běžného veřejného vodovodu anebo všude tam, kde není ve veřejném vodovodu dostatečná úroveň tlaku vody.

Domácí vodárny dnes zaznamenávají stále větší oblibu. Je to dáno jednak jejich efektivitou a růstem zájmu o ekonomický a ekologický provoz domácnosti, jednak dostupností progresivních technologických zařízení a prvků domácí vodárny. Jde zejména o efektivní čerpadla a vyspělé tlakové nádoby pro řešení expanze.

Právě expanzní tlakové nádoby, expanzomaty, resp. aquamaty pro použití v soustavách pitné i užitkové vody najdete v portfoliu společnosti Reflex.

Výhody domácí vodárny

  • reálné snížení nákladů za vodu
  • efektivní využití přítomného vodního zdroje
  • dostupnost vody nezávisle na veřejném vodovodu
  • stálý tlak ve vodovodním řádu
  • vlastní kontrola kvality pitné vody
  • úsporné zavlažování i další využití vody
  • technologické inovace, progresivní expanzomat, aquamat
  • ekologický i ekonomický provoz

Princip domácí vodárny

Domácí vodárna tvoří soustavu prvků, které mají za cíl dopravit vodu z místa zdroje na místo jejího využití, klasicky do domu. Domácí vodárna však může sloužit třeba jen k rozvodu vody na zavlažování zahrady. Uplatní se i na chatách a chalupách nebo v menších provozech.

Klíčové prvky tvořící domácí vodárnu jsou dva. Vedle čerpadla, které pohání celý systém, stojí tlaková nádoba nazývaná také expanzomat, v případě soustavy pitné vody pak aquamat. V systému nechybí ani řídící jednotka, tlakoměry, čidla a ochranné jističe. Nedílnou součástí je samozřejmě i sací a výtlačné potrubí.

Chod domácí vodárny je založen na regulaci tlaku v rozvodové soustavě. Jakmile tlak poklesne na stanovenou mez, řídící jednotka zajistí, aby se zapnulo čerpadlo a do soustavy přivedlo novou vodu. Tlaková nádoba je řešením, které šetří čerpadlo a eliminuje nutnost jeho zapnutí při sebemenším odběru vody ze soustavy.

Aquamat slouží k vyrovnávání tlakových výkyvů při běžném provozu vodovodního řádu. Jde o řešení expanze, ale i odčerpávání vody. Představuje kovovou nádobu rozdělenou membránou na část určenou pro vodu a prostor pro plyn, který díky schopnosti stlačit svůj objem udržuje v soustavě konstantní tlak a zajišťuje tak její hladký chod. Čím větší objem expanzní nádoby, tím menší frekvence dočerpávání vody a také spínání čerpadla.