Expanzomaty

Zatímco dříve se v soustavách topení užívaly pro kompenzaci objemu vody daného teplotními výkyvy otevřené nádoby, dnes se tyto soustavy konstruují jako uzavřené. Uzavřené systémy topení, solární soustavy, ale i chladicí okruhy dokážou udržet konstantní tlak vody díky jednoduchému, ale důmyslnému zařízení – expanzní tlakové nádobě, expanzomatu.

Expanzní nádoby tvoří stěžejní produktovou řadu společnosti Reflex. Navazují přitom také na tradici původního českého výrobce a legendární expanzomaty DUKLA Trutnov.

Expanzomat v soustavách topení a chlazení, obdobně jako aquamat pro soustavy, kde koluje pitná voda, je tlakovou nádobou, která reguluje tlak v systému a tlumí nežádoucí hydraulické rázy. Je založena na elementárních fyzikálních principech, pracuje vysoce spolehlivě, zajišťuje funkčnost a podporuje ostatní prvky soustavy. To vše bez spotřeby elektrické energie, dodatečných zařízení nebo náročné údržby.

Expanzomat a aquamat

Stejně jako se uplatňují expanzomaty DUKLA Trutnov již řadu let v soustavách topení, tradičním prvkem domácích vodáren s pitnou vodou jsou aquamaty. Zatímco aquamat je určený speciálně pro okruhy, kde hlavní roli hraje užitková a pitná voda, expanzomat je určený do uzavřených soustav topení a chlazení.

Expanzní tlakové nádoby s membránou

Expanzní nádoba je membránou rozdělena na část určenou pro vodu a část, kde je uložen plyn. Na rozdíl od vody má plyn schopnost stlačit svůj objem. K tomu dochází při rozpínání vody v souvislosti se zvyšováním její teploty. Tak expanzní nádoba udržuje přetlak ve stanoveném rozmezí a zároveň podporuje optimální rozvod tepla.

Expanzomaty s membránou, které najdete pod značkou Reflex, stejně jako původní expanzomaty DUKLA Trutnov se hodí do všech typů systémů ústředního vytápění. V portfoliu Reflex je doplňují i expanzní nádoby s vakem, aquamaty vhodné do soustav užitkové a pitné vody.