Kombinované zásobníky / ohřívače vody

Zásobníky pro ohřev vody, zásobníky pro ohřev TUV (teplé užitkové vody), jinak také ohřívače nebo bojlery představují zpravidla tlakové akumulační nádrže. Využívají některého ze zdrojů tepla, nejčastěji elektřinu (elektrický ohřívač) nebo plyn (plynový kotel), aby zajistily zásobu většího množství vody v požadované teplotě. Zdrojem tepla však může být i teplá voda z topného nebo solárního okruhu, pára aj.

Základní dělení ohřívačů vody

  • Dle kapacity akumulační nádrže rozlišujeme malé a velké zásobníky (nad 30 litrů). Kapacita ohřívače pro běžnou domácnost je v rozmezí 50 – 200 litrů (50 litrů na osobu a den).
  • Dle směru uložení rozlišujeme zásobníky závěsné – uložené nastojato, zásobníky ležaté (umístěné vodorovně) a zásobníky stojaté (stacionární) pro průmyslové využití.
  • Ohřívače se liší také svým provedením, materiálem a technologií ohřevu. Nejčastěji se uplatňují elektrické ohřívače. Známe i kombinované ohřívače vody, kdy ohřev vody zajišťuje jednak elektrická spirála, jednak teplá voda. Jako nepřímotopné zásobníky se označují akumulační nádrže, kde se voda ohřívá horkou vodou z plynového nebo elektrického kotle. Energii solárních kolektorů pak využívají solární zásobníky.