Objednací č. 4200109

SINUS HydroFixx 160/160, 8 hrdlo s 250 mm vzdálenost hrdla, 6 bar, 110 °C

SINUS HydroFixx
Kombinovaný rozdělovač výstupních a zpátečních větví, skládající se ze obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe, oddělenými přepážkou ve tvaru sinusoidy, a přímo pod nimi s vodorovně přivařeným hydraulickým vyrovnávačem. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Žádné ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Lze použít také s několika různými zdroji tepla nebo chladu. Vyrobeno z černého ocelového plechu S235.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Volitelně možné shora, ze strany nebo zespodu. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

S kalníkem směrem dolů včetně odkalovacího návarku. Standardně je k dispozici návarek pro umístění čidla rozdělovače pro záznam teploty sekundárního výstupu pro řízení systému, umístěný z výroby ve vhodném místě. Je možné provést i větší počet návarků pro čidla.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.

Typ: 160/160
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 10,9 L/lfdm
Objem vyrovnávače: 11,5 L/lfdm
Počet hrdel: 8 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. objemový průtok: 10,8 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 3,7 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 1,5 %
: 0,3 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 250,00 kW
Délka: 1950 mm
Tloušťka stěny: 4,0 mm
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): Jednotná
Rozteč hrdel (osová rozteč hrdel u rozdělovače): 250 mm
Hmotnost: 97,90 kg
Hmotnost: 26,2 kg/lfdm