Objednací č. 4200952

SINUS Kompaktní rozdělovač 180/111, termicky odděleno 90° koleny

Kompaktní rozdělovač s bočními 90° ohyby pro prostorově úspornou a přehlednou instalaci výrobních a spotřebních okruhů. Kombinovaný průtokový a zpětný rozdělovač sestávající ze čtvercové trubky s komorami vedle sebe rozdělenými sinusovými přepážkami a 20 mm širokou vzduchovou vrstvou z černého ocelového plechu S235. Vzduchová vrstva slouží ke snížení přenosu tepla mezi přívodní a vratnou komorou.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 180/111
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 15,2 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. přípojka - kotlový okruh: 
Max. přípojka - okruh spotřebičů: 
Max. objemový průtok: 13,8 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,003 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,001 %
: 0.0002 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 320,00 kW
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 26,6 kg/lfdm