Objednací č. 4202245

SINUS Kompaktní rozdělovač 120/80, variabilní rozteč hrdel, 16 bar, 110 °C

Kombinovaný rozdělovač pro výstupní a zpáteční větve, skládající se z obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe a rozdělenými přepážkou z černého ocelového plechu S235.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Volitelně možné shora, ze strany nebo zespodu. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 120/80
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 8,0 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 16 bar
Max. přípojka - kotlový okruh: do DN50
Max. přípojka - okruh spotřebičů: do DN50
Max. objemový průtok: 6,5 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 2,6 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 1,7 %
: 0.3 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 150,00 kW
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 13,8 kg/lfdm