Objednací č. 4202339

SINUS Kompaktní rozdělovač 500/301, termicky oddělené, variabilní vzdálenosti hrdel, 16 bar, 110 °C

Kombinovaný rozdělovač pro výstupní a zpáteční větve, skládající se z obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe a rozdělenými přepážkami z černého ocelového plechu S235 ve tvaru sinusoidy s 20 mm širokou vzduchovou vrstvou. Vzduchová vrstva slouží ke snížení přenosu tepla mezi výstupní a vratnou komorou.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Volitelně možné shora, ze strany nebo zespodu. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 500/301
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 124,1 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 16 bar
Max. přípojka - kotlový okruh: do DN250
Max. přípojka - okruh spotřebičů: do DN250
Max. objemový průtok: 194,0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,009 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,0002 %
: 0 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 4500,00 kW
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 193,9 kg/lfdm