Objednací č. 4203819

SINUS ProfiFixx Přívod DN65, 6 bar, 110 °C

Přívodní skupina (výstupní a zpáteční větev) sestává z navařených přírubových hrdel včetně uzavíracích klapek a vypouštění. Izolováno v souladu s GEG (zákon o energetické náročnosti budov). Izolace je namontována pomocí připojených nerezových upínacích pásů vč. rychloupínacího šroubového a pro účely údržby ji lze znovu otevřít a zavřít.

Pro připojení na straně systému jsou čerpadlové skupiny nahoře opatřeny závitovými hrdly (vnitřní závit). Po jedné ½" jímkce čidla na přívodu a zpátečce. Izolace není difúzně těsná.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: FPG ESP DN65
Dimenze přívodu: DN65
Barva: černá
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar