Objednací č. 4205682

SINUS Kompaktní rozdělovač 280/181, termické oddělení, 16 Příruba- hrdla se 350 mm vzdálenost hrdel, 6 bar, 110 °C

Kombinovaný rozdělovač pro výstupní a zpáteční větve, skládající se z obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe a rozdělenými přepážkami z černého ocelového plechu S235 ve tvaru sinusoidy s 20 mm širokou vzduchovou vrstvou. Vzduchová vrstva slouží ke snížení přenosu tepla mezi výstupní a vratnou komorou.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Volitelně možné shora, ze strany nebo zespodu. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 280/181
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 41,1 L/lfdm
Počet okruhů zdrojů: 1 St.
Počet okruhů spotřebičů: 7 St.
Počet hrdel: 16 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Způsob připojení: Příruba
Max. přípojka - kotlový okruh: do DN125
Max. přípojka - okruh spotřebičů: do DN125
Max. objemový průtok: 42,0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,006 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,002 %
: 0.0001 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 980,00 kW
Délka: 5600 mm
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): Jednotná
Rozteč hrdel (osová rozteč hrdel u rozdělovače): 350 mm
Hmotnost: 53,9 kg/lfdm