Objednací č. 4205730

SINUS HVDT - sada 80/60, malý hydraulický vyrovnávač do 4.5 m³/h, 4 bar, 110 °C

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ve svislém provedení. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Nedochází k žádnému ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Se čtyřmi bočními výstupními hrdly pro připojení spotřebiče tepla a zdroje tepla. ½ " návarky pro odvzdušnění, vypuštění a čidla.
Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.
Zabaleno jako SADA včetně tepelné izolace EPP. Tloušťka izolace splňuje GEG (zákon o energetické náročnosti budov). Typ: 80/60
Materiál: S 235 JR
Objem vyrovnávače: 2,1 L/lfdm
Počet okruhů zdrojů: 1 St.
Počet okruhů spotřebičů: 1 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 4 bar
Připojení - okruh spotřebičů: R 1 1/4"
Připojení - kotlový okruh: R 1 1/4"
Max. objemový průtok: 4,5 m³/h
Výkon při ΔT 20 °K: 105,00 kW
Max. výška: 500 mm
Hmotnost: 4,62 kg