Objednací č. 4205909

SINUS Rozdělovač s dvojitou komorou 400/400 s 90° koleny, 6 bar, 110 °C

Kombinovaný průtokový a zpětný rozdělovač s komorami uspořádanými za sebou, vyrobený z černého ocelového plechu S235. (Tok na jedné straně, návrat na druhé straně). 90° kolena zarovnaná s uzavíracími ventily. Odvodňovací objímky 1/2" pro průtokovou a vratnou komoru.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 400/400
Obsah rozdělovače: 145,8 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. objemový průtok: 172,0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 7,3 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,2 %
: 0.04 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 4000,00 kW
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 110,8 kg/lfdm