Objednací č. 4206338

SINUS HVDT - sada 120/80, vodorovná malá výhybka do 6.5 m³/h, 4 bar, 110 °C

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ve svislém provedení. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Nedochází k žádnému ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Se čtyřmi bočními výstupními hrdly pro připojení spotřebiče tepla a zdroje tepla. ½ " návarky pro odvzdušnění, vypuštění a čidla.
Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.
Zabaleno jako SADA včetně tepelné izolace EPP. Tloušťka izolace splňuje GEG (zákon o energetické náročnosti budov). Typ: 120/80
Počet okruhů zdrojů: 1 St.
Počet okruhů spotřebičů: 1 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 4 bar
Připojení - okruh spotřebičů: G 2" převlečná matice
Připojení - kotlový okruh: G 1 1/2"
Max. objemový průtok: 6,5 m³/h
Délka: 210 mm
Hmotnost: 6,15 kg