Objednací č. 4206361

SINUS HydroFixx 400/400 s variabilní roztečí hrdel 6 bar, 110 °C

Kombinovaný rozdělovač výstupních a zpátečních větví, skládající se ze obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe, oddělenými přepážkou ve tvaru sinusoidy, a přímo pod nimi s vodorovně přivařeným hydraulickým vyrovnávačem. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Žádné ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Lze použít také s několika různými zdroji tepla nebo chladu. Vyrobeno z černého ocelového plechu S235.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Volitelně možné shora, ze strany nebo zespodu. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

S kalníkem směrem dolů včetně odkalovacího návarku. Standardně je k dispozici návarek pro umístění čidla rozdělovače pro záznam teploty sekundárního výstupu pro řízení systému, umístěný z výroby ve vhodném místě. Je možné provést i větší počet návarků pro čidla.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.

Typ: 400/400
Materiál: S235
Obsah rozdělovače: 72.9 L/lfdm
Objem vyrovnávače: 75.2 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
: DN150
Max. objemový průtok: 90.0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 10.6 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0.5 %
: 0.1 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 2100.00 kW
Tloušťka stěny: 6.0 mm
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 98.3 kg/lfdm