Objednací č. 4207844

SINUS Kompaktní rozdělovač 280/180, 12 hrdlo s 350 mm vzdálenost hrdla, 6 bar, 110 °C

Kombinovaný rozdělovač pro výstupní a zpáteční větve, skládající se z obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe a rozdělenými přepážkou z černého ocelového plechu S235.

Umožňuje prostorově úsporné a přehledné uspořádání příslušných topných nebo chladicích okruhů. Připojovací hrdla provedená jako závitová nebo přírubová, vyrovnaná ve výšce uzavíracích ventilů. Volitelně možné shora, ze strany nebo zespodu. Standardem jsou vypouštěcí návarky pro výstupní a zpětnou komoru.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 280/180
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 45,0 L/lfdm
Počet okruhů zdrojů: 1 St.
Počet okruhů spotřebičů: 5 St.
Počet hrdel: 12 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Způsob připojení: Příruba
Max. přípojka - kotlový okruh: do DN125
Max. přípojka - okruh spotřebičů: do DN125
Max. objemový průtok: 53,8 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 7,8 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,6 %
: 0.1 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 1250,00 kW
Délka: 4200 mm
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): Jednotná
Rozteč hrdel (osová rozteč hrdel u rozdělovače): 350 mm
Hmotnost: 46,8 kg/lfdm