Objednací č. 4208563

SINUS Malý rozdělovač – sada 80/60, 125 mm vzdálenost hrdel, topné okruhy: 2, Převlečná matice, 4 bar, 110 °C

Kombinovaný výstupní a vratný rozdělovač, obsahuje čtyřhrannou trubku s komorami uspořádanými vedle sebe, oddělenými sinusovitou dělicí příčkou z černého ocelového plechu S235.

Kotel je připojen zdola a příslušné topné okruhy jsou připojeny kvůli přehledu a úspoře místa shora.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem.

Zabaleno jako SADA včetně tepelné izolace EPP. Tloušťka izolace splňuje GEG (zákon o energetické náročnosti budov). Malý rozdělovač Sinus typ 80/60 a Sinus HydroFixx typ 80/80 a typ 120/120 včetně nástěnného držáku. Typ: 80/60
Obsah rozdělovače: 1,9 L/lfdm
Počet okruhů spotřebičů: 2 St.
Počet hrdel: 4 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 4 bar
Způsob připojení: Převlečná matice
Max. objemový průtok: 3,0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 1 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 1,5 %
: 0.63 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 70,00 kW
Délka komory rozdělovače: 475 mm
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): Jednotná
Rozteč hrdel (osová rozteč hrdel u rozdělovače): 125 mm