Objednací č. 4208907

SINUS HydroFixx Kaskade 160/160 mit 2 Heizkreisen, linksseitiger Kesselanschluss, 6 bar, 110 °C

Kaskáda pro akumulaci objemových proudů z více okruhů tepelných generátorů pro předání sekundární straně.

Kombinovaný rozdělovač výstupních a zpátečních větví, skládající se ze obdélníkové trubky s komorami uspořádanými vedle sebe, oddělenými přepážkou ve tvaru sinusoidy, a přímo pod nimi s vodorovně přivařeným hydraulickým vyrovnávačem. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Žádné ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Lze použít také s několika různými zdroji tepla nebo chladu. Vyrobeno z černého ocelového plechu S235.

S kalníkem směrem dolů včetně odkalovacího návarku. Standardně je k dispozici návarek pro umístění čidla rozdělovače pro záznam teploty sekundárního výstupu pro řízení systému, umístěný z výroby ve vhodném místě. Je možné provést i větší počet návarků pro čidla.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 160/160
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Připojení - okruh spotřebičů: DN65/PN6
Připojení - kotlový okruh: 1 1/4", 1 1/2"
Max. objemový průtok: 14,3 m³/h
Výkon při ΔT 20 °K: 250,00 kW