Objednací č. 4209215

SINUS ProfiFixx Regulovaná skupina přírubových čerpadel DN80, pro čerpadlo DN50, 280 mm, 3cestné směšovací zařízení 230V

Přírubové čerpadlové soupravy skládající se z předmontovaných a izolovaných topných okruhů v souladu se zákonem o energetické náročnosti budov pro přímou montáž bez svářečských prací v místě instalace. Provedeno regulovanou technologií s trojcestným směšovačem. Celý systém ProfiFixx je opticky jednotně izolován. Izolace je namontována pomocí připojených nerezových upínacích pásů vč. rychloupínacího šroubového a pro účely údržby ji lze znovu otevřít a zavřít. Zákazníkem poskytnuté čerpadlo je také při provozu volně přístupné, aniž by se izolace musela odstranit.

Pro připojení na straně systému jsou čerpadlové skupiny nahoře opatřeny závitovými hrdly (vnitřní závit). Po jedné ½" jímce čidla na přívodu a zpátečce. Izolace není difúzně těsná.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: MK80 P50
Rozměr - skupina čerpadel: DN80
Rozměr čerpadla: DN50
Stavební délka - čerpadlo dodávkou stavby: 280 mm
Typ trojcestný směšovač: ESBE 3F50-60
Kvs hodnota trojcestného směšovače: 60,0
Typ regulačního motoru: ESBE ARA661 3bodový SPDT 230 V
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar