Objednací č. 4209231

SINUS ProfiFixx Regulovaná skupina přírubových čerpadel DN50, pro čerpadlo DN40, 220 mm, 3cestné směšovací zařízení 230V

Přírubové čerpadlové soupravy skládající se z předmontovaných a izolovaných topných okruhů v souladu se zákonem o energetické náročnosti budov pro přímou montáž bez svářečských prací v místě instalace. Provedeno regulovanou technologií s trojcestným směšovačem. Celý systém ProfiFixx je opticky jednotně izolován. Izolace je namontována pomocí připojených nerezových upínacích pásů vč. rychloupínacího šroubového a pro účely údržby ji lze znovu otevřít a zavřít. Zákazníkem poskytnuté čerpadlo je také při provozu volně přístupné, aniž by se izolace musela odstranit.

Pro připojení na straně systému jsou čerpadlové skupiny nahoře opatřeny závitovými hrdly (vnitřní závit). Po jedné ½" jímce čidla na přívodu a zpátečce. Izolace není difúzně těsná.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: MK50 P40
Rozměr - skupina čerpadel: DN50
Rozměr čerpadla: DN40
Stavební délka - čerpadlo dodávkou stavby: 220 mm
Typ trojcestný směšovač: ESBE VRG131 40-25 Rp 1 1/2“
Kvs hodnota trojcestného směšovače: 25,0
Typ regulačního motoru: ESBE ARA661 3bodový SPDT 230 V
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar