Objednací č. 4210227

SINUS HVDT DN200 aus V4A 1.4571 Edelstahl, 28.0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ve svislém provedení. Zajišťuje optimální hydraulické oddělení různých primárních a sekundárních okruhů ve všech provozních stavech. Nedochází k žádnému ovlivňování čerpadel při částečném a plném zatížení. Skládají se ze svislé kulaté komory z navařené trubky z ušlechtilé oceli V4A (1.4571) s navařeným vydutým dnem.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: DN200
Materiál: V4A 1.4571 Edelstahl
Počet okruhů zdrojů: 1 St.
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Připojení - okruh spotřebičů: DN100
Připojení - kotlový okruh: DN100
Max. objemový průtok: 28,0 m³/h
Max. výška: 1700 mm