Objednací č. 4213586

SINUS Rozdělovač s dvojitou komorou 620/501, termicky odděleno 90° koleny, 6 bar, 110 °C

Kombinovaný průtokový a zpětný rozdělovač s komorami uspořádanými za sebou, vyrobený z černého ocelového plechu S235. Obě komory jsou od sebe odděleny vzduchovou vrstvou. Vzduchová vrstva slouží ke snížení přenosu tepla mezi průtokovou a vratnou komorou. (Tok na jedné straně, návrat na druhé straně). 90° kolena zarovnaná s uzavíracími ventily. Odvodňovací objímky 1/2" pro průtokovou a vratnou komoru.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 620/501
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 275,0 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. přípojka - kotlový okruh: 
Max. přípojka - okruh spotřebičů: 
Max. objemový průtok: 325,0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 8,5 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,1 %
: 0.02 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 7500,00 kW
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 150,0 kg/lfdm