Objednací č. 4213701

SINUS Kompaktní rozdělovač 500/301, termicky odděleno 90° koleny

Kompaktní rozdělovač s bočními 90° ohyby pro prostorově úspornou a přehlednou instalaci výrobních a spotřebních okruhů. Kombinovaný průtokový a zpětný rozdělovač sestávající ze čtvercové trubky s komorami vedle sebe rozdělenými sinusovými přepážkami a 20 mm širokou vzduchovou vrstvou z černého ocelového plechu S235. Vzduchová vrstva slouží ke snížení přenosu tepla mezi přívodní a vratnou komorou.

Součást je z výroby podrobena zkoušce 100 % těsnosti a opatřena základním nátěrem. Typ: 500/301
Materiál: S 235 JR
Obsah rozdělovače: 130,9 L/lfdm
Provozní teplota: -10 °C - 110 °C
Provozní přetlak: 0 bar - 6 bar
Max. přípojka - kotlový okruh: 
Max. přípojka - okruh spotřebičů: 
Max. objemový průtok: 194,0 m³/h
Přestup tepla při 70°/50°C: 0,01 kW/lfdm
Přestup tepla při 70°/50°C: 0 %
: 0.0001 K/lfdm
Výkon při ΔT 20 °K: 4500,00 kW
Rozteč hrdel (druh rozteče hrdel): variabilní
Hmotnost: 127,3 kg/lfdm