Objednací č. 7849100

Reflex Storatherm Aqua Solar AF 400/2_C, solární zásobník, bílá, 10 bar

Reflex Storatherm Aqua Solar
Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody s podpůrným solárním ohřevem ve stojatém provedení se dvěma vnitřními výměníky tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem , v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2.Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti A, B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.

Typ: AF 400/2_C
Barva: bílá
Druh izolace: foliový plášť, PUR pěna
Tloušťka izolace: 51,5 mm
Třídy energetické účinnosti: C
Jmenovitý objem: 362 l
Jmenovitý objem - vlnovec: 7 l
Provedeno dle: 
Provozní teplota: 95 °C
Dovolená provozní teplota – výměník tepla: 110 °C
Povolený provozní tlak výměníku tepla: 16 bar
Provozní přetlak: 10 bar
Připojení pitné vody: R 1"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch): R 1"
Připojení cirkulace: R 3/4"
Připojení studené/teplé vody: R 1"
Připojení výstup/zpátečka: R 1"
Výkonové číslo NL horní výměník: 3,4
Výkonové číslo NL (DIN 4708) dolní výměník: 15,2
Tepelné ztráty: 86 W
Výhřevná plocha horní: 1,05 m²
Výhřevná plocha spodní: 1,80 m²
Průměr: 700 mm
Max. výška: 1591 mm
Sklopný rozměr cca: 1712 mm
Hmotnost: 117,00 kg