Objednací č. 7859500

Reflex Storatherm Heat Combi HC 1500/1_C, kombinovaný hygienický zásobník, foliový plášť, stříbrná, 6 bar

Reflex Storatherm Heat Combi
Kombinovaný zásobník pro akumulaci topné a chladicí vody a pro ohřev pitné vody na principu průtokového ohřevu. Volitelně ve stojatém provedení s jedním/dvěma vnitřními výměníky tepla k připojení externích zdrojů energie. Zabudovaný průtokový ohřev vody je proveden z vlnovcové trubky z nerezové oceli. Vratná větev topné vody je zavedena do zásobníku pomocí stratifikační trubky. Dvě svorkové lišty umožňují flexibilní připevnění senzorů teploty.


Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, vnitřní hrubý povrch, vnější s antikorozní ochranou.

Akumulační nádrže o objemu do 1000 litrů jsou izolovány s tloušťkou izolace 100 mm, akumulační nádrže nad 1000 litrů mají odnímatelnou flísovou izolaci o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2.Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.

Typ: HC 1500/1_C
Barva: stříbrná
Druh izolace: foliový plášť
Tloušťka izolace: 120 mm
Třídy energetické účinnosti: C
Jmenovitý objem: 1332 l
Jmenovitý objem - vlnovec: 52 l
Počet nátrubků: 9 St.
Provozní teplota: 95 °C
Dovolená provozní teplota – výměník tepla: 110 °C
Povolený provozní tlak výměníku tepla: 3 bar
Dovol. provozní tlak – vlnovec: 6 bar
Provozní přetlak: 6 bar
Připojení: Rp 1 1/2"
Připojení pitné vody: Rp 1 1/4"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch): R 1 1/4"
Připojení studené/teplé vody: Rp 1 1/4"
Tepelné ztráty: 167 W
Výhřevná plocha horní: 2,15 m²
Průměr: 1240 mm
Max. výška: 2130 mm
Hloubka: 1240 mm
Sklopný rozměr cca: 2178 mm
Hmotnost: 219,00 kg