Objednací č. 7861200

Reflex Storatherm Aqua AF 200/1M_B, zásobník pitné vody, foliový plášť, PUR pěna, stříbrná, 10 bar

Reflex Storatherm Aqua
Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem , v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti A, B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.

Typ: AF 200/1M_B
Barva: stříbrná
Druh izolace: foliový plášť, PUR pěna
Tloušťka izolace: 75 mm
Třídy energetické účinnosti: B
Jmenovitý objem: 197 l
Jmenovitý objem - vlnovec: 6 l
Provedeno dle: 
Provozní teplota: 95 °C
Dovolená provozní teplota – výměník tepla: 110 °C
Povolený provozní tlak výměníku tepla: 16 bar
Provozní přetlak: 10 bar
Připojení pitné vody: R 3/4"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch): R 1"
Připojení cirkulace: R 3/4"
Připojení studené/teplé vody: R 3/4"
Připojení výstup/zpátečka: R 1"
Výkonové číslo NL horní výměník: 4,8
Tepelné ztráty: 50 W
Výhřevná plocha horní: 0,95 m²
Průměr: 600 mm
Max. výška: 1475 mm
Sklopný rozměr cca: 1525 mm
Hmotnost: 79,00 kg