Objednací č. 7862200

Reflex Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_B, solární zásobník, bílá, 10 bar

Reflex Storatherm Aqua Solar
Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody s podpůrným solárním ohřevem ve stojatém provedení se dvěma vnitřními výměníky tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem , v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2.Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti A, B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.

Typ: AF 300/2S_B
Barva: bílá
Druh izolace: foliový plášť, PUR pěna
Tloušťka izolace: 75 mm
Třídy energetické účinnosti: B
Jmenovitý objem: 299 l
Jmenovitý objem - vlnovec: 6 l
Provedeno dle: 
Provozní teplota: 95 °C
Dovolená provozní teplota – výměník tepla: 110 °C
Povolený provozní tlak výměníku tepla: 16 bar
Provozní přetlak: 10 bar
Připojení pitné vody: R 1"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch): R 1"
Připojení cirkulace: R 3/4"
Připojení studené/teplé vody: R 1"
Připojení výstup/zpátečka: R 1"
Výkonové číslo NL horní výměník: 2,1
Výkonové číslo NL (DIN 4708) dolní výměník: 10,9
Tepelné ztráty: 62 W
Výhřevná plocha horní: 0,80 m²
Výhřevná plocha spodní: 1,55 m²
Průměr: 650 mm
Max. výška: 1794 mm
Sklopný rozměr cca: 1883 mm
Hmotnost: 123,00 kg