Uvedení do provozu

Popis výkonu:
Reflex - uvedení do provozu - kategorie 3 pro standardní zařízení produktové řady Reflexomat Compact RSC / Servitec S zákaznickou službou Reflex sestávající z:
  • bez příjezdu a odjezdu
  • Nastavení zařízení na provozní parametry uvedené zadavatelem,
  • Kontrola nastavení a provozních parametrů a také výkonu zařízení a funkce v systému
  • Fillsoft a Fillset jsou také kontrolovány
  • Všechny seřizovací hodnoty jsou dokumentovány v protokolu.

Požadavky:
  • elektrické a hydraulické připojení řídicí jednotky, částí příslušenství a naplněný rozvod plnicí vody.
  • Expanzní nádoby expanzního automatu nesmí být předem naplněny vodou.
  • Musí být zajištěna dostatečná kapacita plnicí vody.

Výhody pro zákazníka:
Zákazníci si sice mohou sami nedávno zakoupené zařízení uvést do provozu sami, existuje však řada důvodů, proč je uvedení do provozu zákaznickým servisem Reflex lepším nápadem.
  • Záruka, že systém je nastaven na optimální provoz
  • Vyloučení škod způsobených nesprávným uvedením do provozu a tím zajištění provozní bezpečnosti a vyhnutí se času a nákladům na odstávky

Termín zahájení provozu:
Služba může být prováděna v dané zemi cca tři týdny, mezinárodně cca šest týdnů po odpovídajícím pověření.
Služby společnosti Reflex Service jsou čisté náklady! V ceně nejsou zahrnuty čekací doby vzniklé na straně klienta a práce, které vzniknou v důsledku neodborné instalace popř. stavu, který není řádný.
Programování rozšiřujících a sběrnicových modulů není zahrnuto do rozsahu uvedení do provozu. Programování je účtováno zvlášť podle času a úsilí.