Uvedení do provozu dalšího zařízení

Popis výkonu:
Reflex - uvedení do provozu dalšího zařízení - kategorie 3 pro standardní zařízení produktové řady Reflexomat Compact RSC / Servitec S zákaznickou službou Reflex sestávající z:
  • Nastavení zařízení na provozní parametry uvedené zadavatelem,
  • Kontrola nastavení a provozních parametrů a také výkonu zařízení a funkce v systému
  • Fillsoft a Fillset jsou také kontrolovány
  • Všechny seřizovací hodnoty jsou dokumentovány v protokolu.

Požadavky:
  • elektrické a hydraulické připojení řídicí jednotky, částí příslušenství a naplněný rozvod plnicí vody.
  • Expanzní nádoby expanzního automatu nesmí být předem naplněny vodou.
  • Musí být zajištěna dostatečná kapacita plnicí vody.