Objednací č. 8812200

Reflex Fillcontrol Plus-provedení nerez, kontrola/doplňování pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou

Fillcontrol Plus
Funkční kontrola udržování tlaku v uzavřených soustavách topné, chladicí vody a kontrolované doplňování doplňovací vody a plnicí funkce u prvního a opakovaného plnění.

Vč. kontrolovaného doplňování doplňovací vodou při poklesu tlaku v soustavě, a také vlastního provozního režimu k prvnímu a opětovnému plnění zařízení, s označením CE.

Funkční jednotka sestávající z hydraulické části a řídicí a ovládací jednotky Reflex Control Basic. Obojí je ergonomicky a s ohledem na snadnou údržbu montováno na jedné konzoli pro nástěnnou montáž.

Hydraulika sestává z uzavíracího kulového kohoutu, doplňovacího magnetického ventilu a elektronického tlakového čidla.Řízení Reflex Control Basic je integrované do robustního plastového krytu, v němž je umístěna i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s fóliovou klávesnicí odolnou proti nečistotám.

Control Basic je plně automatická mikroprocesorová řídicí jednotka s volně nastavitelnými parametry s hodinami reálného času, oddělenou pamětí poruch a parametrů, s dvouřádkovým zobrazením s textovým popisem pro tlak v soustavě a s veškerými provozními hlášeními a poruchovými hlášeními, s LED indikací provozních režimů a s všeobecnými chybovými hlášeními.

Komunikační elektronika sestávající z následujících částí:

  • Rozhraní RS 485 jako datové rozhraní resp. pro propojení alternativních komunikačních částí
  • Beznapěťový výstup pro předání souhrnného hlášení
  • Vstup pro vyhodnocování kontaktního vodoměru
  • Vstup k funkčnímu požadavku přes externí signál

Řídicí jednotka kompletně propojena a připravena pro připojení dle předpisů VDE, síťový kabel a vidlice s ochranným kontaktem.

Kontrola a zobrazení tlaku soustavy s hlášením poruch v případě nedosažení minimálního tlaku nebo překročení maximálního tlaku. Seřízení je zajišťováno integrovaným vyhodnocením tlaku soustavy nebo externím signálem 230V (např. expanzní automat), s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení doby doplňování a/nebo počtu cyklů. Kontrolované doplňování, automatické přerušování a poruchová hlášení v případě překročení doby chodu a/nebo počtu cyklů.

Možnost vyhodnocení kontaktního vodoměru vč. volitelně možného sledování kapacity měničů iontů v plnicím nebo doplňovacím potrubí.

Dokumentace a kontrola celkového systému v souvislosti s výše uvedenými parametry. Typ: Plus 1,4 E
Max. dovol. provozní teplota: 90 °C
Max. dovol. provozní tlak: 10 bar
Elektrická přípojka: 230V/50Hz
Hodnota průtoku kvs: 1.4 m³/h
Jmenovitá hodnota průtoku kvs s Fillsetem: 0.7 m³/h
Max. výška: 320 mm
Šířka: 340 mm
Hloubka: 270 mm
Hmotnost: 2.50 kg