Reflex sběrnicový modul Profibus DP

Reflex sběrnicový modul Profibus DP, rozšíření pro Control Basic a Touch

Reflex Bus Modul
Sběrnicový modul pro převod informací jako např. provozní stav nebo proměnné parametry sítě z řídicího rozhraní (RS 485) expanzních automatů Reflex Variomat, Reflexomat nebo Servitec s řízením Control Basic nebo dotykovým řízením do datového telegramu.Vše ve vlastním plastovém krytu pro přímou integraci do příslušné řídicí jednotky nebo alternativně pro nástěnnou montáž.

Montáž:
Plastový kryt skříňového rozvaděče lze použít v určených montážních místech řídicí jednotky, alternativně k nástěnné montáži ze strany stavby nebo zabudování do jiných skříňových rozvaděčů.

Propojení k řídicí jednotce taktéž zajištěno ze strany stavby. Zahájení provozu a propojení nejsou součástí dodávky
Kabelové připojení k mikroprocesorovému řízení Reflex je přes rozhraní RS 485 a stejně jako napájení musí být provedeno zákazníkem.Profibus - zde je taktéž rozhraní RS 485 s přenosovou rychlostí 0,96 -1,5 Mb/s. Zákazník má poskytnout zástrčku kabelu Sub-D.

Dálkové řízení následujících funkcí a parametrů nadřazené techniky budov:
 • Čerpadlo/kompresor 1 zap.
 • Čerpadlo/kompresor 1 vyp.
 • Čerpadlo/kompresor 2 zap.
 • Čerpadlo/kompresor 2 vyp.
 • Přepouštěcí ventil 1 ot.
 • Přepouštěcí ventil 1 zavř.
 • Přepouštěcí ventil 2 ot.
 • Přepouštěcí ventil 2 zavř.
 • Doplňování ot.
 • Doplňování zavř.
 • Zadání tlaku p0 (tlak v 1/10 bar)
Typ: Profibus DP
Barva: zelená
Stupeň ochrany: 
Elektrická přípojka: 230V/50Hz
Max. výška: 200 mm
Šířka: 180 mm
Hloubka: 75 mm
Hmotnost: 1,90 kg