Objednací č. 8884100

Reflex Reflexomat řídicí jednotka RS 300/2 T pro expanzní automaty Reflexomat

Reflexomat
Pneumatický systém a řídicí modul pro kompresorový automat Reflexomat k udržování tlaku a řízení doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody.Konstruovaná podle normy DIN EN 12828 a požadavků VDI 4708, s označením CE.

Funkční jednotka sestávající z pneumatické části a řídicí a ovládací jednotky Control Touch. Obojí je ergonomicky a s ohledem na snadnou údržbu, zapojeno do modulárního stojatého rámového systému z EV 1 eloxovaných hliníkových přesných profilů a s označením CE. V pneumatické části je regulace tlaku realizována pomocí kompresoru stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením.

Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby RG popř. přídavné nádoby RF. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor.V pneumatické části je regulace tlaku realizována pomocí dvou kompresorů stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Pneumatická část obsahuje:
 • Kompresory stlačeného vzduchu
 • Zkontrolovaný vzduchový magnetický ventil
 • Zkontrolovaný pojistný ventil k zajištění odpovídajícího tlaku tlakové expanzní nádoby s membránou
 • Elektronický tlakový senzor
 • Odpovídající propojovací potrubí
Ovládací jednotka Control Touch s TFT barevným displejem a komunikační elektronikou je v provedení jako tabule integrována do robustního plastového tělesa a horizontálně montována přímo na řízení. Alternativní zvláštní a vertikální nástěnná montáž do vzdálenosti max. tří metrů od výkonové elektroniky je možná. Komunikační elektronika sestávající z následujících částí:
 • 4,3" resistivní barevný dotykový displej k programování, provozní dokumentaci a kontrolu a také pro přípravu pomocných textů pro veškeré funkce
 • Dvě rozhraní RS485 jako datová resp. komunikační rozhraní
 • Sériové TTL rozhraní se dvěma připojovacími svorkami pro připojení 2 IO desek
 • Beznapěťový výstup k předání souhrnného hlášení
 • Dva galvanicky oddělené analogické výstupy např. pro tlak v soustavě
 • Vstup k vyhodnocení kontaktních vodoměrů
 • Slot pro kompaktní sběrnicový modul, SD karta např. pro načtení dat, aktualizace softwaru atd.
 • 230V výstup pro připojení doplňovacích/odplyňovacích automatů doplňujících v závislosti na výšce hladiny
Výkonová elektronika je montována v plastové skříňce přímo pod ovládací jednotkou. Napájení se provádí z rozvodné sítě přes hlavní vypínač. Sestává z následujících částí:
 • Hlavní spínač na vnější straně krytu
 • Řízení kompresoru
 • Uspořádání kabelů pro externí přípojky
 • Montážní místo pro volitelné moduly, řídicí jednotka zcela smontována a připravena k připojení dle předpisů VDE
Control Touch je plně automatizovaná mikroprocesorová řídicí jednotka s možností volného nastavování parametrů s dotykovým ovládáním, hodinami reálného času, s oddělenou pamětí poruch a parametrů, s kombinovaným grafickým a textovým zobrazením tlaku v soustavě, hladiny naplnění nádrže a s příslušnými hlášeními poruch a provozními hlášeními, funkčním schématem, signalizací aktivního provozního režimu, s hlášením souhrnné poruchy, hlášením minimální hladiny naplnění a funkce kompresorů, vzduchového magnetického ventilu a doplňovacího ventilu.

Funkce udržování tlaku v mezích +/- 0,1 bar vč. sledování kompresoru. Kontrolované doplňování, automatické přerušování a poruchová hlášení v případě překročení doby doplňování a/nebo počtu cyklů. Možnost vyhodnocení kontaktního vodoměru vč. volitelně možného sledování kapacity měničů iontů v doplňovacím potrubí. Dokumentace a kontrola celkového systému v souvislosti s výše uvedenými parametry.
Konstruovaná podle normy DIN EN 12828 a požadavků VDI 4708, s označením CE.

Typ: RS 300/2 T
Řídicí jednotka: vedle stojící
Max. dovol. provozní teplota: 70 °C
Max. dovol. provozní tlak: 6 bar
Max. hladina akustického tlaku: 72 dB(A)
Stupeň ochrany: 
Elektrická přípojka: 400V/50Hz
Elektrický příkon: 4.40 kW
Max. výška: 921 mm
Šířka: 1000 mm
Hloubka: 752 mm
Hmotnost: 86.00 kg