Storatherm Heat (akumulační zásobník topné vody)

Akumulační zásobníky řady Reflex Storatherm pracují na principu ukládání ve vrstvách. To znamená, že fungují jako tepelné baterie, které od sebe oddělují výrobu a spotřebu tepla z hlediska času a hydrauliky.

To je nezbytný předpoklad pro efektivní využívání energie z odpadního tepla, solárních systémů, kogeneračních jednotek a dalších zdrojů tepla, jejichž tepelný výkon nelze přímo využít na krytí okamžitých potřeb. Akumulační zásobníky Storatherm pokrývají extrémně variabilní oblast využití; v podstatě se používají jako nabíjecí akumulační zásobníky pro zásobování topných systémů.


Storatherm Heat

Akumulační zásobník topné vody pro systémy vytápění a chladicí vody
Varianty:

  • HF akumulační zásobník,
  • HF.../R s revizním otvorem,
  • HF... /1 s výměníkem tepla z hladké trubky

Vč. fleecové izolace s fóliovým pláštěm, z výroby izolovaná až do 2000 litrů, jinak přibalena
  • H,
  • H.../R,
  • H.../1

příp. výše zmíněný akumulační zásobník bez tepelné izolace, např. pro montáž izolace odolné proti difúzi na stavbě

K přehledu produktů...

Storatherm Heat Combi

Kombinovaný zásobník jako akumulační zásobník topné vody s hladkým trubkovým výměníkem pro bivalentní dodávku tepla a integrovaný hygienický ohřev pitné vody.

  • Ohřev pitné vody na průtočném principu (nerezová vlnovcová trubka)
  • Nádoba uvnitř neošetřená, zvenku plastový potah
  • Fleecová izolace s fóliovým pláštěm, nádoba z výroby zaizolovaná

K přehledu produktů...