Expanzní automaty

Expanzní automaty jsou dalším stupněm ve vývoji klasických membránových tlakových expanzních nádob se statickým tlakovým polštářem. Princip se odlišuje charakteristickým nasazením řídící jednotky, s jejíž pomocí lze měnit a velmi efektivně využívat objem v připojené uzavřené nádobě.