Odplyňovací systémy & odlučovače

Cizí tělesa a látky mohou výrazně snížit výkon a životnost topného systému a zvýšit počet intervalů údržby. Naše řešení tomu pomáhají zabránit a dosáhnout optimálních provozních podmínek.

Odlučovače Reflex využívají mechanické procesy separace, pro které není potřeba žádná pomocná energie. Existují verze pro nečistoty a kal a také pro mikrobubliny a volný vzduch. Odlučování zahrnuje mikrobubliny popř. vzduchové bubliny a volný vzduch zejména při procesech plnění a vypouštění.

Odplyňovací systémy Servitec odstraní ve vakuu také rozpuštěné plyny. Proces je elektronicky kontrolován a optimalizován řízením Reflex Control.