HydroFixx

SINUS HydroFixx kombinuje funkčnost kompaktního rozdělovače s funkcí hydraulického vyrovnávače. SINUS HydroFixx jako zvláště prostorově úsporný produkt zajišťuje bezpečnou hydrauliku ve všech provozních stavech v topných a chladicích soustavách.


Rovnoměrná rozteč hrdel

SINUS HydroFixx s jednotnými roztečemi hrdel lze libovolně volit v počtu a jmenovité rozteči jejich připojení, protože tyto rozdělovače jsou individuálně vyráběny. Zde lze také kombinovat několik zdrojových a spotřebitelských okruhů, aniž by to způsobilo hydraulické problémy. Díky jednotným vzdálenostem hrdel je výroba a dodávka možná v co nejkratším čase.

K přehledu produktů...

Variabilní rozteč hrdel

SINUS HydroFixx s variabilními vzdálenostmi hrdel jsou navrženy speciálně pro daný projekt. Kromě počtu a jmenovitých dimenzí přípojek lze libovolně volit i rozteče.

K přehledu produktů...

HydroFixx Mini

SINUS HydroFixx Mini se používá v systémech do 150 kW, pokud má být okruh zdroje připojen na rozdělovač zespodu. Díky integrovanému hydraulickému vyrovnávači je tento okruh zdroje bezpečně oddělen od zeshora připojených topných okruhů. Připojení topných okruhů jsou navržena pro společné čerpadlové skupiny.

K přehledu produktů...

Kaskády

Kaskády se používají ke spojení několika stejných zdrojů tepla formou paralelního zapojení. Zpravidla jsou vybaveny integrovaným hydraulickým vyrovnávačem (HVDT) a přispívají tak k bezpečné hydraulice.

K přehledu produktů...