ProfiFixx

SINUS ProfiFixx je kompletní systém skládající se z rozdělovače, přírubových čerpadlových skupin a izolace v souladu se zákonem o energetice budov. Systém lze individuálně konfigurovat, takže rozdělovač a příslušné topné okruhy a přívody jako základ lze přizpůsobit projektu. SINUS ProfiFixx lze flexibilně použít v topných systémech do 1 600 kW.


Základna

Základem je rámcová konstrukce SINUS ProfiFixx a může se skládat z kompaktního rozdělovače, tepelně odděleného kompaktního rozdělovače nebo SINUS HydroFixx.

K přehledu produktů...

Přívod

U přívodní větve si můžete vybrat provedení s nebo bez odlučovače kalu se separátorem magnetitu Exdirt V. Exdirt V zajišťuje bezpečné oddělení kalu a magnetitu. Tím se zabrání ucpávání potrubí a tím provozním poruchám. Stejně jako čerpadlové skupiny a rozdělovač je přívod jednotně izolován.

K přehledu produktů...

Topné okruhy

Topné okruhy jsou k dispozici ve jmenovitých velikostech od DN 25 do DN 80 a mohou být řešeny buď jako řízené okruhy včetně třícestného směšovače nebo jako neřízené topné okruhy bez třícestného směšovače. Čerpadlo, které je dodávkou stavby lze rychle a snadno nainstalovat výměnou makety čerpadla. Na straně systému mají skupiny čerpadel závitovou přírubu.

K přehledu produktů...