Reflexomat (kompresorový expanzní automat)

U expanzních automatů Reflexomat je tlak na straně plynu v nádobě regulován pomocí kompresoru:

  • Pokud je překročen nastavený tlak, přepouštěcí ventil otevře a začne se vypouštět vzduch z expanzní nádoby. Kvůli poklesu tlaku na straně vzduchu proudí voda do expanzní nádoby, tlak v soustavě klesá.
  • Při poklesu tlaku pod nastavenou hodnotu se zapne kompresor a přivádí vzduch na vzduchovou stranu expanzní nádoby. Tím se vytlačuje voda do soustavy, hladina vody v nádobě klesá, tlak v soustavě se zvyšuje.

Pro doplňování a odplyňování lze Reflexomat doplnit o další zařízení. Možnost inteligentního zapojení doplňování je již v řízení Reflex Control integrována.


Reflexomat Silent Compact

Jmenovitý objem nádob je 200–5 000 l. Řídicí jednotka reguluje udržování tlaku jedním kompresorem a vypouštěcím ventilem vzduchu

K přehledu produktů...

Reflexomat

Jmenovitý objem nádob je 200–500 l. Řídicí jednotka reguluje udržování tlaku jedním kompresorem a vypouštěcím ventilem vzduchu

K přehledu produktů...