Servitec (podtlakové odplyňování)


Servitec S

Vakuový odplyňovací automat Reflex Servitec pro odplyňování oběhové a doplňovací vody v uzavřených soustavách topné vody a chlazení jako plně automatická multifunkční jednotka.

K přehledu produktů...

Servitec 35 - 120

Variabilní pracovní tlak a velký výkon. Vhodné i pro výškové budovy a systémy dálkového vytápění nebo tepelně-chladicí systémy.

K přehledu produktů...