Variomat (čerpadlový expanzní automat)

U expanzních automatů Variomat je tlak regulován pomocí čerpadla v hydraulickém systému.

  • Při překročení nastaveného tlaku v soustavě se otevře přepouštěcí ventil a nechá proudit vodu ze soustavy do expanzní nádoby. Objem vody v nádobě stoupá, tlak v soustavě klesá.
  • Při poklesu tlaku v soustavě pod nastavenou hodnotu se zapne čerpadlo a čerpá vodu z expanzní nádoby do soustavy, objem vody v nádobě klesá, tlak v soustavě stoupá.

U Variomatu je odplyňování standardní funkcí: Během časového řízení je dílčí proud veden ze soustavy do beztlaké expanzní nádoby a tam odplyněn. Přitom jsou uvolněné plyny již při nepatrném přetlaku přes speciální armaturu z nádoby odváděny.


Servimat

Kompaktní kombinovaná stanice pro udržování tlaku a odplynění, plně automatický provoz pro udržování tlaku a podtlakové odplynění doplňované vody a vody v topných a chladících uzavřených soustavách.

K přehledu produktů...

Variomat

Jmenovitý objem nádoby činí 200–5000 litrů, přičemž zvláštní velikosti až 10 000 litrů jsou k dodání na vyžádání. Řídicí jednotka funguje jako kombinované zařízení pro udržování tlaku s 1 nebo 2 čerpadly a přepouštěcími ventily (kulové kohouty s pohonem a patentovaným spínáním pro automatické hydraulické vyrovnání).

K přehledu produktů...

Variomat Giga

Pro zvláště vysoké výkony a tlaky. Jmenovitý objem nádob je 1 000–5 000 litrů, přičemž zvláštní velikosti až do 20 000 litrů jsou k dodání na vyžádání. Přídavný elektromagnetický ventil slouží pro zajištění minimálního tlaku. Variomat Giga lze nastavit jako speciální systém pro zajištění bezpečnostní teploty > 110 °C a > PN 16 dle EN 12953 popř. TRD 604 l. 2.

K přehledu produktů...