Hydraulické vyrovnávače & Multivalentní řešení

Hydraulické vyrovnávače zajišťují vysokou stabilitu a bezpečnost v topných a chladicích systémech. Vytvářejí hydraulické oddělení primární a sekundární strany. Svou konstrukcí vyrovnávají kolísavé objemové průtoky a zabraňují tak hydraulickým problémům, protože se čerpadla vzájemně neovlivňují. Zejména v současných dynamických systémech jsou hydraulické vyrovnávače základním stavebním kamenem bezpečné a účinné hydrauliky.

Produktová oblast multivalentních řešení nabízí produkty speciálně pro multivalentní systémy. Ty umožňují provoz hydraulických systémů s různými teplotními úrovněmi. Tyto různé teploty mají zejména topné systémy s různými typy výroby tepla. Multivalentní řešení zajišťují, že teploty a výkony jsou využívány efektivně a udržitelně.