Akumulační nádrže / nádoby

S rostoucími cenami energií, ale také důrazem na ekonomický a ekologický provoz vystupují do popředí inteligentní systémy vytápění. Ruku v ruce s využíváním obnovitelných zdrojů, solární energie nebo tepelných čerpadel roste i uplatnění akumulačních nádrží. Ty zajišťují hospodárnost progresivních topných (i chladicích) soustav, stejně jako tradičních soustav s kotlem na tuhá paliva.

Ať již využíváte jakýkoliv zdroj, akumulační nádrže z portfolia společnosti Reflex vám pomůžou s efektivnější distribucí a uchováním energie.

Hospodárný provoz domácností, institucí i podniků jde ruku v ruce s nárůstem zájmu o alternativní zdroje energie, solární kolektory nebo tepelná čerpadla. Tyto moderní, ekologické a ekonomické technologie pracují efektivně zejména v soustavách, ve kterých nechybí akumulační nádoby. Progresivní akumulační nádoby se však stejně tak dobře uplatní v tradičních topných okruzích. Mj. dokážou zajistit i efektivní provoz chladicích systémů.

Akumulační nádoby s širokým spektrem praktického využití najdete v portfoliu společnosti Reflex.

Akumulační nádoba, nazývaná také akumulační nádrž, slouží k akumulaci tepla. Na to ostatně ukazuje již její název. Jde o shromažďování tepla za situace, kdy je ho nadbytek a jeho uchování tak, aby se dalo využít v čase, kdy je reálně potřebné. Akumulační nádoba zajišťuje hospodárný provoz tepelného čerpadla, ale také solárních kolektorů. Provoz těchto zařízení totiž může díky zapojení akumulační nádoby probíhat v optimálním režimu, s maximální účinností, bez ohledu na aktuální potřebu tepla. Stejně tak je zajištěna účinnost systémů s krbovou vložkou nebo se zapojeným kotlem na tuhá paliva. Spalování probíhá efektivně bez nutnosti snižovat výkon. Prodlužuje se tak také životnost kotlů.

Akumulační nádrž přináší výhody bez ohledu na konkrétní typ topného zdroje. Uplatní se v soustavách sestávajících nejenom z klasického kotle na tuhá paliva nebo elektrické kotle, ale slouží také v soustavách s tepelnými čerpadly, solárními kolektory, krbovými vložkami aj. Moderní akumulační nádrž dokonce dokáže uchovat energii pocházející z různých zdrojů, kombinuje několik zdrojů současně.

Akumulační nádrže Reflex

Společnost Reflex nabízí optimální řešení pro jakýkoliv systém vytápění nebo chlazení. Vedle profesionálních služeb, poradenství a technického návrhu se díky šířce a kvalitě portfolia postará i o bezproblémový provoz a dlouhodobou efektivitu instalované soustavy.

V oblasti akumulačních nádrží najdete pod značkou Reflex celkem šest standardních velikostí, samozřejmě nechybí žádaný objem 1000l. Díky několika připojovacím místům nabízí tyto akumulační nádoby rozmanité možnosti zapojení.