Aquamat

Pro bezproblémový chod vlastní soustavy pitné vody je třeba zajistit několik základních prvků. Výkonné čerpadlo s inteligentní řídící jednotkou by měla vždy doplňovat především expanzní tlaková nádoba, aquamat. Ta dokáže vyrovnávat tlak vody ve vodovodním řádu a zaručí tak efektivní a spolehlivý provoz soustavy.

Expanzní tlakové nádoby tvoří klíčovou produktovou řadu společnosti Reflex.

Aquamat (pitná voda), nebo expanzomat (topná či chladicí voda), představuje důmyslnou tlakovou nádobu. Aquamat je akumulátorem a kompenzátorem, který spolehlivě reguluje tlak v soustavě pitné vody, udržuje ho v určitém rozmezí a tlumí hydraulické rázy. Nejenže zaručuje správné fungování soustavy, ale prodlužuje také životnost jejích prvků. Především šetří chod a opotřebení čerpadla tím, že snižuje frekvenci jeho spínání a vypínání.

Dnes obecně užívaný termín aquamat přitom vznikl jako značka tradičního výrobce expanzních nádob, společnosti DUKLA Trutnov.

Aquamat a expanzomat

Na stejném principu jako aquamaty pro pitnou vodu jsou založeny i expanzomaty, které se uplatňují především v soustavách topení a chlazení. Také tyto expanzní nádoby dokážou regulovat tlak vody, který se mění v závislosti na jejím objemu, resp. variabilní teplotě. Obdobně jako je bez aquamatu nemyslitelný provoz domácí vodárny, hladký chod soustav ústředního topení zajišťuje expanzomat.

Expanzní tlakové nádoby s vakem

Expanzní tlaková nádoba je prostorově rozdělená na dvě části. Prostor pro vodu doplňuje prostor pro plyn, který je na rozdíl od vody stlačitelný. Právě tato vlastnost je základem pro udržování konstantního tlaku v soustavě.

V případě soustav, kde koluje pitná voda, vak uvnitř expanzní nádoby obklopuje celý prostor určený pro vodu. Zamezuje tak kontaktu vody se stěnou nádoby, zvyšuje bezpečnost, podporuje hygienickou nezávadnost vody a také předchází korozi nádoby. Mezi plynem a vodou je přitom nepropustná membrána, která se označuje jako vak. Většina typů expanzních tlakových nádob Reflex umožňuje výměnu vaků v případech, kdy dojde k jeho poškození během provozu.

Tlakové nádrže s vakem se v portfoliu společnosti Reflex označují přídomkem Refix. Jsou určeny pro systémy s koloběhem užitkové a pitné vody. Uplatnění nacházejí i v soustavách topení nebo chlazení, kdy se předpokládá vyšší agresivita směsi teplonosné látky, a ve všech difůzně otevřených soustavách. Pro topení, ale také chladicí soustavy jsou pak určeny expanzomaty s membránou, které nesou značku Reflex.