Bojler

Dostatek teplé vody, kdykoliv během dne, je v současnosti jedním z elementárních požadavků na moderní bydlení, ale také na provoz veřejných nebo komerčních budov. Důraz na komfort života však stojí vedle požadavku na dodržování ekologických principů a ekonomický chod domácnosti, instituce či firmy. Do popředí tak vystupují inteligentní bojlery, které zajistí efektivní ohřev vody (ohřev TUV) a současně fungují jako akumulační nádrže.

Moderní akumulační nádrže, bojlery, zásobníky pitné i užitkové vody v mnoha různých typech a variacích pro široké praktické využití v jakékoliv budově najdete pod značkou Reflex.

Termín bojler

Samotný termín „bojler“ pochází z anglického výrazu „to boil“ s významem „vařit, ohřívat“. Bojler nebo také zásobník pro ohřev vody, zásobník pro ohřev TUV je alternativou průtokových ohřívačů, které na rozdíl od bojleru nejsou schopny dostatečně pokrýt nárazové vyšší potřeby teplé vody. Zatímco průtokové ohřívače se hodí do míst s nízkou spotřebou teplé vody (např. chalupy), zásobníky pro ohřev vody jsou nenahraditelné v běžných domácnostech i některých provozech jako jsou hotely apod.

Dříve se termín bojler užíval pro velkokapacitní zásobníky, tedy s objemem nad 30 litrů, dnes se termín užívá obecně a myslí se jím zásobník s téměř jakýmkoliv objemem. Pod termínem bojler se v současnosti často chápe také zúženě pouze elektrický bojler, kdy topné těleso využívá jako zdroj elektřinu.

Princip bojleru

Podstatou každého bojleru je akumulace a efektivní využívání teplé vody, bojlery tak představují důmyslné akumulační nádrže.

Ohřívací těleso je umístěno ve spodní části, jeho spínání a vypínání řídí čidlo napojené na řídící jednotku a inteligentní systém. Bojler je sestavený tak, aby přítok studené vody nesnižoval teplotu již ohřáté vody. Nedílnou součástí bojleru je pojistný ventil, který odvede přetlak při případné poruše (extrémní nárůst teploty vody daný například poruchou vypnutí zdroje tepla).

Elektrický bojler

Přestože se dnes využívá mnoho různých zdrojů tepla, elektřina stále patří k těm nejefektivnějším. Elektrický bojler, elektrický zásobník pro ohřev vody, postavený na nejmodernějších technologiích, progresivních materiálech a inteligentních funkcích skýtá nejenom bezproblémový chod, funkčnost, ale také úsporu nákladů a ekonomičnost.