Elektrické ohřívače

Ohřev vody v praxi každé domácnosti zaujímá až čtvrtinu na celkových ročních výdajích za energie. Vyplatí se tak zvolit progresivní řešení, které dokáže ohřev vody (ohřev TUV) realizovat za co nejnižších možných nákladů. I v době alternativních zdrojů energie je jedním z nejefektivnějších řešení elektrický ohřívač nazývaný také bojler.

Elektrický ohřívač se zpravidla připojuje na zvláštní okruh, který umožňuje využívání dvoutarifní sazby elektřiny. V době vysokého odběru elektrické energie (tzv. vysoký tarif) je blokován. Naopak se spíná v době, kdy je elektřina podstatně levnější. Bojler však může být napojen i na tzv. dvoukruhový provoz. V běžném režimu pak ohřev vody probíhá v době nízkého tarifu, ale kdykoliv během dne se dá aktivovat tzv. rychloohřev.

Výhody elektrických ohřívačů

  • ekonomický ohřev vody
  • dostupnost teplé vody kdykoliv během dne
  • dvoutarifní sazba využitelná i pro další elektrospotřebiče
  • malý příkon, ale i možnost využít příkonu vyššího
  • jednoduchá instalace, užitečné provozní vlastnosti
  • kvalita materiálů, moderní technologie
  • dlouhodobá životnost, ochrana před korozí i poškozením