Ohřev TV (teplé vody)

Provoz každé domácnosti, instituce i podniku je nemyslitelný bez energií. Vedle elektrické energie, která zajišťuje především provoz, stojí také voda, potažmo teplá voda jako hygienický standard. Ohřev teplé vody v běžné domácnosti přitom zaujímá až čtvrtinu celkových výdajů za energie. I proto se vyplatí zvážit, zda je doposud užívaný systém efektivní. Investice do nového hospodárnějšího systému se může ve výdajích za energie vrátit do několika málo let.

Ať již pro ohřev TUV (teplé užitkové vody) využijete alternativní zdroje energie například v podobě solárních kolektorů nebo zůstanete u tradičních kotlů na pevná paliva, plynového kotle nebo třeba elektrického bojleru, vždy se dá najít efektivní a úsporné řešení.

Využitím moderních prvků v soustavě TUV, ale i topení nebo domácí vodárny můžete ušetřit až třetinu současných nákladů za energie. Tak neefektivně pracují staré ohřívače a kotle, které byly konstruovány v dobách, kdy energie byly podstatně levnější než v současnosti. Nehledě na nízkou bezpečnost takových zařízení.

Naopak, moderní ohřívače vody, progresivní akumulační nádrže, tlakové expanzní nádrže, expanzomaty nebo aquamaty nabízejí způsoby, jak ohřev TUV, topení i chlazení podstatně zefektivnit.

Řešení pro hospodárné a účinné topné, chladicí systémy i soustavy pitné a užitkové vody nabízí společnost Reflex. Mezi našimi odborníky najdete i technickou podporu a pomoc s návrhem řešení. Portfolio pak tvoří široká nabídka efektivních zařízení.